خــــدا خودش درست می کند

 

 

 

 

اگـــر در همان الله اکبر شخص متوجه باشد که دارد چه کار می کند

 دیگر لازم نیست که تا آخر نماز خیلی زحمت بکشد

 به  آن مقدار از نماز که دست خودتان است توجه کنید

 بقیه نماز را خـــدا خودش درست می کند

/ 1 نظر / 7 بازدید