هر چه غیر "خـــــــداست " را از دل بیرون کن

 

 

 

 

 

 

وقتے لا اله الّا الله می گویے هر چه غیر خداست را از دل بیرون کن؛


در "الّا"، تشدید را محکم ادا کن، تا اگر چیزے باقے مانده،

از ریشه کنده شود و وجودت پاک شود.

آن گاه "الله"را بگو تا همه ے دلت را تصرف کند."مرحوم حــــاج محمّد اسماعیل دولابے"

/ 0 نظر / 17 بازدید