گنجینه دعا 6

360 بنده آزاد کرده باشد و 360 دینار صدقه داده باشد و 360 اندوهگین را از غم رهایى بخشد. چون حضرت رسول صلى الله علیه و آله این کلام را فرمود: جبرئیل در رسید و گفت : یا رسول اللّه ! هر بنده از بندگان خدا و هر امتى از امتان تو که این دعا را در عمر خود یک بار بخواند یا محمد صلى الله علیه و آله به حرمت و جلال خودم قسم او را هفت چیز بدهم :
 اول ) فقر و درویشى را از وى بردارم
 دوم ) از سوال نکیرین ایمن گردانم
 سوم ) از صراط بگذرد
 چهارم ) از مرگ مفاجاه نگاه دارم
 پنجم ) دوزخ را بر وى حرام گردانم
 ششم ) از تنگى قبر نگه دارم
 هفتم ) از غضب سلطان و ظالم حفظ فرمایم .

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×

 

 بسم اللّه الرحمن الرحیم
 لا اله الا اللّه الجلیل الجبار لا اله الا اللّه الواحد القهار، لا اله الا اللّه العزیز الغفار، لا اله الا اللّه الکریم الستار، لا اله الا اللّه الکبیر المتعال ، لا اله الا اللّه وحده لاشریک له الها واحدا ربا و شاهدا احدا صمدا و نحن له مسلمون و لا اله الا اللّه وحده لا شریک له الها واحدا ربا و شاهدا احدا صمدا و نحن له عابدون لا اله الا اللّه وحده لا شریک له الها واحدا ربا و شاهدا احدا صمدا و نحن له قانتون لا اله الا اللّه وحده لا شریک له الها واحدا ربا و شاهدا احدا صمدا و نحن له صابرون لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله على ولى اللّه علیه السلام اللهم الیک وجهت وجهى و الیک فوضت امرى و علیک توکلت یا ارحم الراحمین .

/ 0 نظر / 16 بازدید