آری خیابانها پر از حوصله شدند

 

 

 

 

 

خیابانهای ســـرد پر حوصله شدند 
 
برای گامهای تکراری 
 
و خشـــم نمی گیرند 
 
سنگفرشها یـــخ زده 
 
به پیرزنـــی که نقاشی می فروشد 
 
برای خرید نــان شب ...
 
آری خیابــانها پر از حوصله شدند !!!
/ 0 نظر / 16 بازدید