خط شکن

 

 

 


 

 

 

کسی می تواند از سیم خــاردار های دشمن عبور کند

که در سیم خــاردارهای نفـس خود گیر نکرده باشد

 

شهید علی چیت سازیان

/ 0 نظر / 5 بازدید