و "قــــــــرآن " هــــم بخوانیم

 

 

 

 

 

 

 

گــــاهے پشت ویترین بعضے کتاب فروشے ها مے ایستم

و با خـــــودم فکر مے کنم

بشر براے این که قــــــــرآن و مفاتیح نخواند

باید چقدر کتاب بخواند

/ 0 نظر / 20 بازدید