گنجینه ادبدلخوشی ها کم نیست

 

 

 

 

 

روی پرده کعبه

این آیه حک شده است:

"نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم ..."

و من ...

هنوز و تا همیشه

به همین یک آیه دلخوشم ...

" بندگانم را آگاه کن که من بخشنده مهربانم "


چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

شرم می کنم

 

 

 

 

شرم میکنم

با ترازوی کودک گرسنه ای که در پیاده رو نشسته است  

وزن سیــری ام را بکشم ...!؟


چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

من اگــــر پیـــامبر بودم

 

 

 

مــن اگـــر پیامبر بـــودم

معجــزه ام ...

خنداندن کــودکــان خیابانی بــود....


چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

انتظـــــــار

 

 

 "امام زمان آمدنی نیست ، بلکه آوردنی است. "


به فرمایش آیت الله العظمی بهجت فومنی (ره):

 

...سبب غیبت امام زمان خود ما هستیم

 


سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

خـــاطرت جمع آقــــا

 

 

پسرم ... پســــــــــــرم ...

بله آقــا ؟

امروز قرار مهمی دارم

میخوام خوب سیاهش کنی

خاطرت جمع آقــا

میشه عین زندگــی خودم ...!

سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

آری خیابانها پر از حوصله شدند

 

 

 

 

 

خیابانهای ســـرد پر حوصله شدند 
 
برای گامهای تکراری 
 
و خشـــم نمی گیرند 
 
سنگفرشها یـــخ زده 
 
به پیرزنـــی که نقاشی می فروشد 
 
برای خرید نــان شب ...
 
آری خیابــانها پر از حوصله شدند !!!

سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

با خــــدا دعوایم شد

 

 

 

دیشب با خــــدا دعوایم شد. با هم قهر کردیم ... 

فکر کردم دیگر مــرا دوست ندارد.

 رفتم گوشه ای نشستم.

 چند قطره اشک ریختم و خوابــم برد.

 صبح که بیدار شدم. مــــادرم گفت:

" نمیدانی از دیشب تا صبح چه بـــارانی می آمد"...


دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

قداست مادران را هرگز

 

 

 

 

 

مــرد ها....

پیامبر شدند 

و زن ها....

مــــادر!!!

قداست پیامبران را توانسته اند زیر سوال ببرند

اما قداست مــــادران را هرگز.....


دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

جماعت نادان

 

 

 

 

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد،

 اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند:

مگه کـــوری؟!!!

 


دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

خورشید هر روز دیرتر از پدرم بیدار میشود

 

 

خــورشید هر روز دیرتر از پـــدرم بیدار میشود

اما زودتر از او به خـــانه بر میگردد!!!

 

 

 

راحت نوشتیم بــابــا نان داد ؛

بی آنکه بدانیم بابا چه سخت برای نــان همه جوانیش را داد !


دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

نـــماز دو نفره

 

 

 

 

 

خــــــدایا

دلـــم هوس یک نمـــاز دو نفره کرده است ...

فقط مــن باشم و تــو !!!!!


دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

کــودکــان فراموش شده شهـــر

 

 

 

 

صدقـــه هفتاد نوع بلا را دفع میکند

اما نه این صدقـــه ...

آن صدقـــه !!!!


یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

خــــدا خودش درست می کند

 

 

 

 

اگـــر در همان الله اکبر شخص متوجه باشد که دارد چه کار می کند

 دیگر لازم نیست که تا آخر نماز خیلی زحمت بکشد

 به  آن مقدار از نماز که دست خودتان است توجه کنید

 بقیه نماز را خـــدا خودش درست می کند


یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

یـــــــادمان باشد

 

 

 

 

یـــــادمان باشد:

هر پسمانده ای که به زمین می اندازیم،

قامت یک نفر را خـــم می کند


یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

خط شکن

 

 

 


 

 

 

کسی می تواند از سیم خــاردار های دشمن عبور کند

که در سیم خــاردارهای نفـس خود گیر نکرده باشد

 

شهید علی چیت سازیان


شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

یــک قدم تا خـــــدا راه است

 

 

 


 

 

 

عارفی را پرسیدند از اینجا تا به نزد خــــدای منان چه مقدار راه است؟


فرمود: یک قـــدم


گفتند: این یک قـــدم کدام است؟


فرمود: پـا بگــذار روی خــودت


 


شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

دلتنگ روزهای پاکــــــم

 

 

 

 

 

 

خداونـــدا . . .

 

 

خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاکــــم

 

 

بارانی بفرست 

 

 

چتر گناه را دور انداخته ام


شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

چادری های زهــــــــرایی

 

 

 

 

 

 

چادری ها زهــــــــرایی نیستند!

اگر پهلویشان درد دین نداشته باشد...

********
چادری ها زهــــــــرایی نیستند!

اگر سیاهی چادرشان حرمت خون شهیدان را به مردم ننمایاند...

********
چادری ها زهـــــــــرایی نیستند!

اگر منتظـــــــــر یوسف زهرا نباشند...

********
چادری ها زهــــــــرایی نیستند!

اگر فکرشان،هدفشان،راهشان،نگاهشان،عشقشان و حجابشان فاطمی نباشد...

شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

گفتگو با شیطان

 

 

 

 

 

 

امروز ظهر شیطان را دیدم !

نشسته بر بساط صبحانه و آرام لقمه برمیداشت…

    گفتم: ظهر شده، هنوز بساط کار خود را پهن نکرده اے؟ بنی آدم نصف روز خود

را بی تو گذرانده اند…

شیطان گفت: خود را بازنشسته کرده ام. پیش از موعد !!


شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

اگه به اندازه دیدن اون منتظرش بودی

 

 

 

 

 

 

عزیز علی ان اری الخلق ولا تری

برمن سخت است که همه را ببینم و تو  را نبینمت. (فرازی از دعای ندبه)

اگه به اندازه دیدن اون

منتظرش بودی

تا حالا

حتماً دیده بودیش ...

نه شنیده بودیش !!

نه .......... !؟

شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

هر چه غیر "خـــــــداست " را از دل بیرون کن

 

 

 

 

 

 

وقتے لا اله الّا الله می گویے هر چه غیر خداست را از دل بیرون کن؛


در "الّا"، تشدید را محکم ادا کن، تا اگر چیزے باقے مانده،

از ریشه کنده شود و وجودت پاک شود.

آن گاه "الله"را بگو تا همه ے دلت را تصرف کند."مرحوم حــــاج محمّد اسماعیل دولابے"


شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

و "قــــــــرآن " هــــم بخوانیم

 

 

 

 

 

 

 

گــــاهے پشت ویترین بعضے کتاب فروشے ها مے ایستم

و با خـــــودم فکر مے کنم

بشر براے این که قــــــــرآن و مفاتیح نخواند

باید چقدر کتاب بخواند


شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

اللهُمَّ تَقبَّل مِنّا هذَا القَلیلْ

 

 

 

 

 

خیلے حال میده یه بچه خوشگل دنیا بیارے

خیلے حال میده تو کودکے همه جا از ادبش و تو بزرگے از اخلاق و صفا و صمیمیتش حرف بزنند

خیلے حال میده به سنین جــوانے که رسید وقتی نگاش کنے دلت بره

خــوشگل،خــوشتیپ،آقـــا

ولے از همه اینا باحـــال تر مے دونے چیه؟

اینه که وقتے بعد چندین سال چشم انتظارے استخوناے پسر خوشتیپتُ

بیارن، کـــفن ُبگیرے سمت آسمــــون و آروم بگے :

اللهم تقبل منا هذا القلیل ...


شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

گنجشک می خندید

 

 

 

 

 

گنجشک مے خندید ...

به این که چرا هر روز بے هیچ پولے برایش دانه مے پاشم ...

من مے گریستم ...

به اینکه او هم محبت مرا از سادگے ام مے پنداشت ...


شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

فقط از خـــــدا بترس

 

 

 

از بچگے بهمون میگفتن از کسی نترس

فقط از خدا بترس !

در حالے که باید مے گفتن از همه بترس


به جز خــــــدا


شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

به دلــــم افتاده نزدیک است

 

 

 

در وادی حیرانے

در هـــواے بــــارانے

به دلـــــم افتاده نزدیک است

فصل رویش ایمانے

به دلـــــم افتاده می آید

مـــردے از جنس نور ، نــــورانے


شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

خــــــدایا محکم تــر بغلم کــــن !

 

 

 

گفتم: چقدر احساس تنهایی می‌کنم …

گفتی: فانی قریب

.:: من که نزدیکم (بقره/۱۸۶) ::.


گفتم: تو همیشه نزدیکی؛ من دورم… کاش می‌شد بهت نزدیک بشم …

گفتی: و اذکر ربک فی نفسک تضرعا وادامه مطلب

شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

من عاشق زندگـــی ام و بیزار از دنیا

 

 

امیرالمومنین علے (ع) فرمودند:

من عـــاشق زندگے ام و بیزار از دنیا

از ایشان پرسیدند: مگر بین زندگے و دنیا چه فرقے است؟

فرمود: دنیا حرکت بر بستر خور و خواب و خشم و شهوت است .

و زندگے،

نگریستن در چشم کــــودک یتیمے است

که از پس پرده ے شوق به انسان مے نگرد


شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

شرمنده ایم از این بندگی . . .

 

 

موقع نماز که می شود

فرشته چپ و راست عزا می گیرند که چه کنند

ایـــــــاک نـــــعبد ...

را جــــزء حرف های خوبمان بنویسند یا دروغ هایمان


شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢ توسط مجید جوهری امناب | پیام های دیگران ()

طبقه بندی:  

 ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ، ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ، ﺣﺎﻻ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ، ﮐﻪ [ او ] ﭼﻪ ﺯﺟﺮﯼ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻡ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻫﯿﭻ، ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ....
majid.imano@yahoo.com

 

amenab(۱)
ashora(۱)
i pet goat ii(۱)
imano(۱)
shia(۱)
آخرالزمان(۱)
آذری(۱)
آمرزش گناهان(۱)
آموزش هوشمند قرائت قرآن(۱)
آندروید(۱)
آی نقی(۱)
آیات قرآنی(۱)
آیة الکرسی(۱)
اربعین حسینی(۱)
از آنها بپرسید چرا(۱)
استجابت دعا(۱)
اسرافیل(۱)
اسماء الحسنی(٢)
اعضای بدن(۱)
اعمال ماه صفر(۱)
المبین(۱)
المپیک لندن(۱)
الهی عظم البلا(۱)
الکترونی(۱)
الکترونیک(۱)
امام حسین(٥)
امام زمان(٢)
امام علی علیه السلام(۱)
امناب(۱)
امیناب(۱)
انتظار(۱)
انیمیشن و کلیپ(۱)
ایستاده مردن(۱)
باران(٢)
بشارت(۱)
بهرام رادان(۱)
بهشت(۱)
پدر(۱)
پیامبر(٢)
تصویری(۱)
تلاوت دلخواه(۱)
توبه(٢)
توحه ترکی - آذری(۱)
توهین(۱)
توهین به امام رضا(۱)
ثواب بی شما صلوات(۱)
جاوا(۱)
جبرئیل(۱)
جملات زیبا(۳۳)
جنجالی(۱)
چادری(۱)
حاج اسماعیل دولابی(۱)
حاج محمد باقر منصوری(۱)
حالات دعا کردن(۱)
حجاب(۱)
حدیث روزه(۱)
حشر(۱)
حضرت زینب(٢)
حضرت عباس(٢)
حضرت عزرائیل(۱)
حضرت مهدی(۱)
حکومت جهانی(۱)
خدا(۸)
خروج سفیانی(٢)
خواص آیات(٢)
خواص سوره(۱)
دانلود(۱٦)
دانلود تصویری(۱)
دانلود کتاب(۱)
دجال(٢)
درود بر محمد(۱)
دعای پس از دعا(۱)
دعای پیش از دعا(۱)
دعای صنمی قریش(۱)
دعای فرج(۱)
دعای معراج(٢)
رساله مراجع(۱)
رفتگر(۱)
رفع بلا(۱)
رفیع الشان(٧)
روضه(۱)
سامی یوسف(۱)
سایت مراجع(۱)
سخنان امام علی(۱)
سخنرانی(٢)
سخنرانی دانشمند(۱)
سید حسن آقامیری(۱)
شاهین نجفی(۱)
شب معراج(۳)
شرایط دعا(۱)
شگفت انگیز(۱)
شهید گمنام(۱)
شیطان(۳)
شیطانی(۱)
شیعه(۱)
صدقه دادن(٢)
صوتی(۱)
ظهور(٤)
عاشورا(۳)
عدد چهل(۱)
عزاداران در روز قیامت(۱)
عزاداری بر امام حسین(۱)
عصر ظهور(٢)
عظیم الشان(۳)
علمای فاسق(۱)
عکس(۱)
عیسی بن مریم(۱)
غدیر(۱)
فراماسونری(٢)
فقر(٤)
فواید دعا(٤)
قبل از خلقت حضرت آدم(۱)
قرآن(٤)
قرآن کریم و ظهور(۱)
قرآنی(٦)
گنج عرش(٢)
گنجشک(۱)
گنجینه دعا(۳)
گنجینه دعا 10(۱)
گنجینه دعا 3(۱)
گنجینه دعا 4(۱)
گنجینه دعا 5(۱)
گنجینه دعا 6(۱)
گنجینه دعا 7(۱)
گنجینه دعا 8(۱)
گنجینه دعا 9(۱)
مادر(٢)
ماه صفر(۱)
محبوب من(۱)
محفوظ از جمیع بلا(۱)
مداحی(۱)
مداحی ترکی - آذری(۱)
مدافع حرم(۱)
مذهبی(٢)
مرتد(٢)
مرحوم دولابی(۱)
مرحوم کافی(۱)
مرگ شیطان(۱)
مستجاب(٢)
مفاتیح(۱)
ملک الموت(۱)
مناسبت های ماه صفر(۱)
موبایل(۱)
موعود(۱)
میکاییل(۱)
میکروسکوپ(۱)
نادان(۱)
نجفی(۱)
نرم(۱)
نرم افزار(۱)
نرم فزار(٦)
نشانه ظهور(۱)
نشانه ظهوز(٢)
نفس(۱)
نماد(۱)
نماز(۳)
نیزه(۱)
هفت هیکل(۱)
واژه یاب(۱)
کامپیوتر(۱)
کتاب(٤)
کربلا(۱)
کعبه(٢)
یتیم(۱)

 

گنجینه ادب ...
زن زندگیست و مرد امنیت
کاش
انســان های ساده
معرفت و وفــــا ...
گذشت مادر ...
عشق مادر ...
دلخوشی ها کم نیست
شرم می کنم
من اگــــر پیـــامبر بودم

 

اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
آذر ٩٢
آبان ٩٢
فروردین ٩٢
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
دی ٩٠

 

مجید جوهری امناب

 

... گنجینه ادب
گنجینه ادب ...
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
افسران جنگ نرم
استاد علي اكبر رائفي پور
جنبش سايبري 313
پروفايل خودم در افسران
مصاف با شيطان
موعود

 

RSS 2.0

ساعت فلش مذهبی

wmode="transparent">

ذکر روزهای هفته پخش زنده حرم/a
 

 


... گنجینه ادب;
.:
By باید ادب آدمها را در آزمون ها سنجید نه در سکوتها & :.